Toon bijdragen

Deze sectie stelt je in staat om alle bijdragen van dit lid te bekijken. Je kunt alleen de bijdragen zien waar je op dit moment toegang toe hebt.


Topics - Jordan Campbell

Pagina's: [1]
1
Second years / Jordan Patrick Campbell
« Gepost op: januari 18, 2019, 10:29:09 pm »
In General:[/u]

Full Name: Jordan Patrick Campbell
Date of Birth: July 12th 1908
Age: 12
Bloodline: Halfblood

Wealth: Average
Behaviour: Jordan is just like his mother, A good person who loves to help others.

Family:
Father: Richard Harry Campbell† (August 20th 1876 – Februari  5th 1918). Richard is a No-Maj and an aquintance of Sean. Richard worked as an police officer.
Mother: Nathalia Campbell-Matthews October 31st 1878. Nathalia worked as a librarian at Hogwarts, after she graduated from Hogwarts at Hufflepuff. Now a days Nathalia is the Headmistress of Ilvermorny.
Zus: Liviana Katia Diamond- Matthews March 21st 1901.(Hogwarts:Ravenclaw, Halucina: Urbvico[Has followed the Healers  subjects as wel as an First Aid course.])  Liviana started her years at Hogwarts in 1912 and Nathalia and her colleagues noticed soon the girl didn’t have a good home. After long discussions with the schoolboard, the headmaster and Liviana’s mother they decided Nathalia could adopt Liviana, this happened in 1915 when Liviana started her fourth year at Hogwarts. Liviana works as a governess for Jay, the janitor at Ilvermorny and takes care of her two youngest siblings, while Nathalia is working.
Zusje: Cassidy Brianna Campbell  October 31st 1911, Cassidy is the second biological Campbell child. Cassidy showed her magical abilities but is to young to start her magical studies at Ilvermorny.
Broertje: Jacob Sean Campbell September 30th 1915. Jacob is the third and last biological Campbell child, until now he hasn’t shown any magical abilities, but if he shows any magical abilities, he has to wait for a while until he can go to Ilvermorny like his older brother and sister.
Overige familie:[/i] Jordan’s grandfather and grandmother from his Fathers side are both deceased, Jordan hasn’t met them unfortunately.
Grandfather Mothers side: Sean Matthews. Sean is a No-Maj, he loves his job as a book sorter at the local library in Leeds.
Grandmother Mothers side: Silvie Matthews - Crane. Silvie is a Halfblood witch, she loves to take care of the family she graduated as a Healer.
Aunt:  Melanie Scott-Matthews twins with Ritchie. Melanie has followed her education at Beauxbaton. She graduated as a Healer.
Uncle: Magnus Scott, married with Melanie, works as an Auror at the Ministry of Magic.
Niece: Alice Scott, 14(Ravenclaw).
Uncle: Ritchie Matthews twins with Melanie. Ritchie has followed his education at Durmstrang. He graduated as a Potions Master. Works as a Potions teacher at Durmstrang.
Aunt: Gwendolyn Matthews-Graves, married with Ritchie, works as a Potions teacher at Beauxbaton.
Nephew: Michael Matthews, 14(Zercob).
Niece: Monique Matthews, 14(Xandrian).

History:
(For more information about his parents, see his mothers character sheet)
Jordan was the first biological born Campbell child and was soon followed by his little sister Cassidy and little brother Jacob. In the same year Jacob was born, Jordan also got an older sister, Liviana Diamond. Liviana is adopted by his parents and Jordan gets along really well with her. He spent most of his childhood at Hogwarts where his mother worked, but he  also spent a couple of weeks a year with his grandfather and grandmother. Jordan is just like his mother in many ways, he inherited his mothers eyes and hair color, and a couple of her traits as well.
Jordan showed his first magical signs shortly after Cassidy was born. Because she got so much attention from both of his parents he got jealous and let it snow inside of the house, and the water in the glasses was frozen. His father was shocked, even though he knew about his mothers secret, but his father was very proud of him, just like his mother. That’s why Jordan got an owl for his eigth birthday, which he called Roekoe.
When Jordan turned eleven he got his Hogwarts letter, where he got through the first year with good grades, eventhough he had a rough time after his father passed away.
During the summerholidays of 1920 his mother thought it was time for a new challenge and decided she would join her best friend miss del’Castro-Abramova to the United States, which meant he and his sisters and brother had to go as well. Jordan will start at Ilvermorny this year, which he’s excited about. When they arrived he had to give his wand to his mother, since he wasn’t allowed to have his own wand, his wand is safely kept in the office of his mother at school.
Jordan is ready to start this new adventure together with his ‘niece’ Amalia Abramova.

Wand: Beech 13 25/64 inches with a core of Unicorn hair and slightly bending.
Looks: Jordan is very tall for his age and has a sporty attitude, he has brown hair and hazelnut brown eyes.
Pet: An Eagle Owl, called Roekoe. Roekoe is big and has a brown/black color.

Inner Person:[/u]
Jordan is a sportive, helpful and friendly boy, he also is a big animal lover and will protect his friends and family.  Jordan can be very clumsy, just like his mother. Jordan is also a doubter/indecisive, chaotic, impatient and an perfectionist.

Good traits:
At least 3, up to 5.
 • Sporty
 • Helpful
 • Friendly
 • Animal lover
 • Protective of his friends and family
Bad traits:
At least 3, up to 5.
 • Clumsy
 • Doubter/Indecisive
 • Chaotic
 • He can be impatient
 • Perfectionist
Miscellaneous:
Jordan is like his mother in many ways, even though he has some differences. Jordan has a talent voor drawing, as long as he doesn’t have to put it on a canvas everything works out fine.

*Jordan sees the Abramov children as his nephews en nieces, even though they’re not related.


2
Tweedejaars / Jordan Patrick Campbell
« Gepost op: januari 18, 2019, 07:26:28 pm »
Algemeen:

Naam: Jordan Patrick Campbell
Geboortedatum: 12 juli 1908
Leeftijd: 12
Bloedlijn: Halfbloed

Rijkdom: Gemiddeld
Gedrag: Jordan is net zoals zijn moeder, een goed mens die graag anderen helpt.

Familie:
Vader: Richard Harry Campbell† (20 augustus 1876 – 5 februari 1918). Richard is een Dreuzel en een bekende van Sean. Richard werkte als politieagent.
Moeder: Nathalia Campbell-Matthews 31 oktober 1878. Nathalia werkte als bibliothecaresse op Zweinstein, nadat ze haar opleiding op Zweinstein afgerond had in Huffelpuf. Tegenwoordig is Nathalia het Schoolhoofd van Ilvermorny.
Zus: Liviana Katia Diamond- Matthews 21 maart 1901.(Zweinstein:Ravenklauw, Halucina: Urbvico[Heeft de heelkundige vakken gevolgd evenals een EHBO cursus.])  Liviana is afgestudeerd op Zweinstein, zij vertoefde haar schooltijd in Ravenklauw. Liviana begon haar Zweinstein periode in 1912 en Nathalia en haar collega ontdekten al snel dat het meisje het niet goed had thuis, na lang overleggen met het schoolbestuur, het schoolhoofd en de moeder van het meisje werd besloten dat Nathalia Liviana mocht adopteren, dit gebeurde dan ook in 1915 toen Liviana aan haar vierde leerjaar begon. Liviana werkt als gouvernante voor Jay, de congierge van Ilvermorny en past ook op de twee jongste kinderen van het Campbell-Matthews gezin. 
Zusje: Cassidy Brianna Campbell 31 oktober 1911, Cassidy is het tweede biologische Campbell telg. Cassidy heeft al magische trekjes getoond, maar is nog te jong om op Ilvermorny te gaan studeren.
Broertje: Jacob Sean Campbell 30 september 1915. Jacob is het derde en laatste biologische kind binnen het Campbell gezin, tot op heden heeft Jacob nog geen magische trekken vertoond, maar als hij die toont zal hij nog een hele tijd moeten wachten voordat hij zijn oudere broer op Ilvermorny mag opvolgen.
Overige familie: Jordan’s opa en oma van zijn vaderskant zijn beiden overleden, Jordan heeft hen helaas nooit gekend.
Opa Moederskant: Sean Matthews. Sean is een Dreuzel, hij houdt van zijn werk als boekensorteerder in de bibliotheek.
Oma Moederskant: Silvie Matthews - Crane. Silvie is een Halfbloedheks, ze houdt ervan om voor het gezin te zorgen ze is afgestudeerd als Heler.
Tante: Melanie Scott-Matthews tweeling met Ritchie. Melanie heeft op Beauxbatons haar Toveropleiding gevolgd. Ze is afgestudeerd als Heler.
Oom: Magnus Scott, getrouwd met Melanie, werkt als Schouwer op het Ministerie van Toverkunst.
Nicht: Alice Scott 14(Ravenklauw).
Oom: Ritchie Matthews tweeling met Melanie. Ritchie heeft op Klammfels zijn opleiding afgerond. Hij is afgestudeerd als Professor Toverdranken. Werkt als leraar Toverdranken op Klammfels.
Tante: Gwendoly Matthews-Graves, getrouwd met Ritchie, werkt als lerares Toverdranken op Beauxbatons.
Neef: Michael Matthews 14(Zercob).
Nicht: Monique Matthews 14(Xandrian).

Achtergrond:
(Voor meer informatie over zijn ouders, zie zijn moeders karakterkaart)
Jordan werd als eerder biologische Campbell telg geboren en werd al snel gevolgd door zijn zusje Cassidy en broertje Jacob. In het jaar dat Jacob geboren werd, kreeg Jordan er ook nog een oudere zus bij, Liviana Diamond. Liviana is geadopteerd door zijn ouders en Jordan kan het erg goed met haar vinden. Hij heeft zijn kindertijd voor een groot deel doorgebracht op Zweinstein waar zijn moeder werkte, maar hij spendeerde ook met regelmaat enkele weken in het schooljaar bij zijn opa en oma. Jordan lijkt in vele opzichten op zijn moeder, hij heeft dan ook haar ogen en haarkleur ge-erft en meerdere eigenschappen die zij bezat.
Jordan toonde zijn eerste magische trekjes vlak nadat Cassidy geboren werd. Doordat zij zoveel aandacht genoot van zowel zijn moeder als zijn vader werd hij jaloers en liet het vervolgens sneeuwen in huis, en het water in de glazen bevriezen. Zijn vader schrok, ondanks dat hij wist van zijn moeders geheim, maar zijn vader was hoe dan ook trots op zijn kleine jongen, net als zijn moeder. Daarom kreeg Jordan dan ook een uil voor zijn achtste verjaardag, die hij Roekoe noemde.
Toen Jordan elf werd kreeg hij dan ook de befaamde brief voor Zweinstein, waar hij zijn eerste jaar met goede cijfers afsloot, ondanks het zware verlies van zijn vader.
In de zomervakantie van 1920 vond zijn moeder het tijd worden voor een nieuwe uitdaging en besloot haar beste vriendin vrouwe del’Castro-Abramova te volgen naar Amerika, wat betekende dat hij en zijn zussen en broertje ook mee moesten. Jordan zal dit jaar starten op Ilvermorny iets dat hij heel erg spannend vind, bij aankomst moest Jordan zijn Toverstaf inleveren, want het was niet toegestaan om zijn eigen staf te hebben, deze ligt veilig opgeborgen op school op het kantoor van zijn moeder, waar alle toverstokken van elke leerling opgeborgen liggen.
Jordan is klaar om dit nieuwe avontuur te beginnen, samen met zijn ‘nichtje’* Amalia Abramova.

Toverstok: Beukenhout met een kern van de Staarthaar van een Eenhoorn, 34cm lang en licht buigend.
Uiterlijk: Jordan is erg groot voor zijn leeftijd en een sportief postuur, hij heeft bruin haar en hazelnootbruine ogen.
Huisdier: Oehoe, genaamd Roekoe. Roekoe is groot en bruin/zwart van kleur.

Innerlijk:
Jordan is een sportieve, behulpzame en vriendelijke jongen, ook is hij een echte dierenvriend en gaat hij voor zijn vrienden door het vuur. Jordan kan ook heel onhandig zijn, net als zijn moeder. Jordan is daarnaast ook een twijfelaar, chaotisch, ongeduldig en een perfectionist.

Goede eigenschappen:
Minimaal 3, maximaal 5.
 • Sportief
 • Behulpzaam
 • Vriendelijk
 • Dierenvriend
 • Gaat voor vrienden door het vuur
Slechte eigenschappen:
Minimaal 3, maximaal 5.
 • Kan onhandig zijn
 • Twijfelaar/Besluiteloos
 • Chaotisch
 • Hij kan ongeduldig zijn
 • Perfectionistisch
Overigen:
Jordan is in vele karakteristieke opzichten net zijn moeder, hoewel hij ook van haar verschilt. Jordan heeft een talent voor tekenen, zolang hij het maar niet op een schildersdoek hoeft te zetten gaat alles prima.
*Jordan ziet de Abramov telgen als zijn neefjes en nichtjes, ook al zijn ze geen familie.

Pagina's: [1]